ძველი ქალაქით მოპირკეთებული შალეტ კვარიათი

შალეტ კვარიათის ულამაზესი ექსტერიერი ლეგის 6 სმ სისქის ფილა ძველი ქალაქით არის მოპირკეთებული.  ასევე ექსტერიერში გამოყენებულია ლეგის პარკის დეკორატიული ბორდიური. დღეს უკვე თანამედროვე დიზაინერების არჩევანი, ექსტერიერის მოპირკეთებისას არის ორშრიანი ვიბროდაწნეხილი ფილა, რადგან ფილას უამრავი უპირატესობა აქვს ასვალტთან და ბეტონის დასხმასთან შედარებით.  

     უპირველეს ყოვლისა ფილა არის ეკოლოგიურად უსაფრთხო , ყინვამედეგობის, წყალშთანთქვის, მდგრადობისა და ცვეთადობის კარგი მაჩვენებელი აქვს. Მისი ექსპლუატაციის ვადა 30 წელზე მეტია. Ასევე თუ მიწისქვეშა გაყვანილობის გამოცვლა იქნება საჭირო შეგვიძლია დაგებული ფილა ავიღოთ გამოვცვალოთ კომუნიკაცია და ისევ ის ფილა დავაგოთ ისე რომ ფილა არ დაზიანდება. იგივე საჭიროება რომ გაგვიჩნდეს ასფალტისა და ბეტონის შემთხვევაში მოგვიწევს საფარი დავაზიანოთ. დაგვეთანხმებით ფილის ეს შესაძლებლობა გვიზოგავს ფინანსურ რესურსსაც. Ასევე ფილის მრავალფეროვანი ფორმისა და ფერების არჩევანი აძლევს დიზაინერებს შსაძლებლობას შექმნან განსხვავებული ფერთა გამა და ექსკლუზიური ექსტერიერი.  აღნიშნულიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ , რომ  ფილა უკონკურენტო პროდუქციიაა მოპირკეთებისთვის.  

     აქვე იხილეთ ულამაზესი შალეტ კვარიათის ექსტერიერის ფოტოები.