ფილა, რომელიც გარემოსთან იდეალურ თანხვედრაშია

იშვიათი მცენარეებისა და საბაღე აქსესუარების მაღაზია ვერდემ, ეზოს ფილებით გასამწვანებლად კომპანია ლეგის მიმართა.
გიზიარებთ შედეგს !