ღობის ქუდი

8.00 

ღობის ქუდი, ფარავს სტრუქტურის ზედა ნაწილს და უზრუნველყოფს საერთო ესთეტიკურ იერს. ბეტონის ეს ნაკეთობა ახანგრძლივებს ღობის მომსახურების ვადას.

ქვის და აგურის ღობეებს აქვს ფოროვანი სტრუქტურა რაც შესაძლოა სინესტის მიზეზი გახდეს, სწორედ ამიტომ, გადასაფარებლები, რომლებიც იცავენ ასეთ სტრუქტურებს, სავალდებულო ელემენტად ითვლება.