რა უნდა ვიცოდეთ ფილის დაგებისას?

როგორ მოვაპირკეთოთ ეზო საკუთარი ხელით სწორი ტექნოლოგიის დაცვით? ან როგორ ვაკონტროლოთ იმ ჯგუფის მუშაობა ვინც დავიქირავეთ ფილის დასაგებად, ვინც აიღო ვალდებულება თქვენი სახლის ექსტერიერის გალამაზებისა?

იმისათვის, რომ მოპირკეთებული ზედაპირი აკმაყოფილებდეს დაგეგმილ ტექნიკურ და ესთეტიკურ პარამეტრებს, საჭიროა მკაფიოდ შესრულდეს ტექნოლოგიური მოთხოვნები დაგების თითოეულ ეტაპზე. საფარის ტექნოლოგიის დარღვევა იწვევს ვიბროდაწნეხილი ფილების დაზიანებას, ზედაპირის არასტაბილურობას და სწრაფ ცვეთას.

მარტივი ინსტრუქციებისა და რჩევების დაცვა უზრუნველყოფს მოსაპირკეთებელი ქვების ხანგრძლივ გამოყენებას და სათანადო გარეგნობას.

17 წელია რაც ფილით ალამაზებს ექსტერიერს, მამუკა დიასამიძე და მისი გუნდი, როგორც თვითონ გვიყვება ეს წლები ნამდვილად არ იყო მარტივი გასავლელი , თუმცა მან და მისმა გუნდა წლიდან წლამდე განვითარებით და ხარისხზე ორიენტირებით უამრავი სკვერისა თუ კერძო ობიექტების გალამაზება შეძლეს.

დღეს მამუკა მოგვიყვება მოკლე მონახაზს რაც აუცილებლად უნდა ვიცოთ იმ შემთხვევაში თუ ექსტერიერის ფილით მოპირკეთებას გადავწყვეტთ…

მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა სამუშაო ზონა უნდა მოვამზადოთ რადგან ის ქმნის ხარისხიან საფუძველს , რათა შევძლოთ დანარჩენი სამუშაოს წარმატებით შესრულება.

უნდა განვსაზღვროთ:

– მოსაპირკეთებელი ტერიტორიის ზომები;
– ზედაპირის დატვირთა;
– სადრენაჟო პირობები (გრძივი და განივი ფერდობები);
– მოსაპირკეთებელი ქვების ტიპი, კონფიგურაცია, ფერები და რაოდენობა, მოსაპირკეთებელი გეგმა და მონტაჟის მეთოდი.
მომხმარებლებს, ჩვენ ვურჩევთ პროექტის განხორციელების დაწყებას გეოდეზიური და აზომვითი სამუშაოებით, რომლის დროსაც განხორციელდება ტერიტორიის დაყოფა და მისი დონეების დადგენა.

ტერიტორია რომელიც ფილით უნდა მოვაპირკეთოთ აუცილებელია ზედა ფენის, ნაყოფიერი ნიადაგის მოცილება. ნიადაგის სიღრმე განისაზღვრება მოსაპირკეთებელი ფილების სისქის და მის ქვეშ არსებული ძირის მიხედვით, როგორც წესი, 20-25 სმ ფარგლებში, თუ გათხრილი ორმოს ფსკერზე ნიადაგი ფხვიერია, გრუნტი დამატებით უნდა დაიტკეპნოს. ასევე მნიშვნელოვანია მიწის საფარის გაწმენდა მცენარეების ნარჩენებისგან.

თუ ამოღებული ნაყოფიერი ფენის ქვეშ არის ცუდად გამტარი ნიადაგები, ამ შემთხვევაში საჭიროა სიღრმის გაზრდა სტაბილური ნიადაგების მიღწევამდე. ორმოს სიღრმის მნიშვნელოვანი ზრდის შემთხვევაში, შერჩეული ნიადაგის ნაცვლად შეიძლება შეივსოს ნატეხი ქვა ან სხვა უკეთესი თვისებების მქონე ნიადაგი. ორმოს თხრისას ძალიან მნიშვნელოვანია მიწისქვეშა წყლების დონის განსაზღვრა. თუ ის მაღლა დგას საყრდენების ქვეშ ბაზის დაგების დონეზე, უნდა ჩამოიწიოს სადრენაჟო სამუშაოების შესრულებით.

მცირე ფართობებზე მეორე ეტაპის მუშაობა შეიძლება შესრულდეს ხელით, სხვა შემთხვევაში კი მანქანების დახმარებით, როგორიცაა ვიბრო სატკეპნი, გრუნტის მოჭრისთვის კი ჯისიპი  ან ბობკატი. 

შემდეგ აუცილებელია ზედაპირის კონფიგურაციის დიზაინის გაერთიანება (მოხვევები, დამრგვალება, კვეთა) ზედაპირებისა და ფერდობების დონის დაცვით. ამავე დროს, არ უნდა დაგვავიწყდეს ობიექტის ბუნებრივი მახასიათებლები, მისი ლანდშაფტი. ზედაპირის დახრილობა დაპროექტებული უნდა იყოს დრენაჟის პირობებიდან გამომდინარე, მაგრამ, როგორც წესი, 2,5%-4,0%-ის ფარგლებში, რაც შეესაბამება 1 მ სიგრძის 2,5- 4 სმ დახრილობას. ნიადაგის საფარის მოსწორება ხდება 10 სმ-მდე სისქის მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის ფენით, რის შემდეგაც ტარდება ორმოს ფსკერის ვიბრაციული დატკეპნა. შემდგომი ზედაპირის ფორმირებისა და მისი მდგრადობისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის გათანაბრებისა და დატკეპნის პროცესს.

მოპირკეთების მიზნიდან და ზედაპირზე დაგეგმილი დატვირთვიდან გამომდინარე, ორმოს საზღვრები განისაზღვრება და ფიქსირდება ბორდიურების დახმარებით, რომელთა შორისაც რეალურად დაიგება ქვაფენილი. ბორდიურები ხელს უშლის მოპირკეთებული ზედაპირის გავრცელებას, აძლიერებს მის კიდეებს და საიმედოდ ინარჩუნებს მის ფორმას.

მოსაპირკეთებელი ფილების სწორი დაგების გასაღები არის საიმედო ბაზის დაყენება ადრე გასწორებული და დატკეპნილი ნიადაგის თავზე. თუ ბაზისი არ შეესაბამება პროექტს, მოსაპირკეთებელი არ გაუძლებს შესაბამის დატვირთვას, დაგება ხანმოკლე იქნება.

ფუძე ასრულებს სადრენაჟო ფუნქციას უზრუნველყოფს საფარის დაცვას ზამთარში.

ბაზის სისქე, პირველ რიგში, დამოკიდებულია ზედაპირის დანიშნულებაზე და დაგეგმილ დატვირთვებზე. 20 სმ ძირი საკმარისია საცხოვრებელი ფართების, ტროტუარების ან ბილიკების მოსაპირკეთებლად, ხოლო მუდმივი მოძრაობისთვის განკუთვნილი ზედაპირებისთვის საჭიროა მინიმუმ 30-50 სმ სისქის ბაზა. ფუძის სისქის არჩევანი ასევე დამოკიდებულია კვლევების შედეგებზე. ნიადაგის თვისებების შესახებ. ბლანტ ნიადაგებს (მაგალითად, თიხას) სჭირდება უფრო სქელი ბაზა.
შესაძლებელია ვიბროდაწნეხილი ფილის დაგება არსებულ ბეტონისა და ასფალტის ზედაპირებზე (სავალდებულოა 2-3 სმ სისიქის ბალიშის გაკეთა 05 ქვიშით ).

  • ასევე მნიშვნელოვანია სწორად დავაგოთ ფილა ქვიშაზე. იმისათვის, რომ არ ვიაროთ უკვე დატკეპნილ ქვიშაზე , ფილა უნდა დავაგოთ უკნიდან წინ. დამგები იმყოფება უკვე დაგებულ ზედაპირზე და აგებს ფილას მის წინ, მცირედით ქვიშის საფუძველის ჩაწევით და დაგებულ ფილაზე წინ გადაადგილებით. ყველა რიგის ჰორიზონტალურობა უნდა შევამოწმოთ სამშენებლო „დონის“ საზომით და რეზინის ჩაქუჩით. საჭიროების შემთხვევაში კი ქვიშით ხდება ზედაპირის კორექტირება, მაგალითად: 
  • მოსაპირკეთებელი ნიმუშის სწორად არჩევამ შეიძლება გაზარდოს ზედაპირის გამძლეობა. მუდმივი მოძრაობისთვის განკუთვნილ ადგილებში ფილები იდება მოძრაობის მიმართულების კუთხით. ასეთი დიაგონალური საფარი უზრუნველყოფს ტვირთის უფრო თანაბარ განაწილებას თითოეულ ბეტონის ელემენტზე, ხდის ზედაპირს უფრო სტაბილურს. ასევე, მცირდება ბორბლების ხმაური.
  • მოსაპირკეთებელი ფილის წარმოების ტექნოლოგიის თავისებურებებისა და ბუნებრივი მასალების გამოყენების შედეგად (ნედლეულის სხვადასხვა ჩრდილები, სხვადასხვა ფერის შერევა) შესაძლებელია იყოს გადახრები ცალკეული ელემენტების ფერებში, რაც არ არის პროდუქტის დეფექტი. ისე, რომ მოსაპირკეთებელი ზედაპირზე ერთი და იმავე ფერის ჩრდილში შესამჩნევი განსხვავება არ იყოს, აუცილებელია მოსაპირკეთებელი ფილების დაგება ერთდროულად მინიმუმ 3-5 პადონიდან. ამ წესის დაცვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც მოსაპირკეთებელი ფილები ფერთა შერევის (ქოლორ მიქს)ტექნოლოგიითაა შექმნილი.
  • დაგების დასრულების შემდეგ ივსება ფილებს შორის არსებული ცარიელი სივრცე. ამისთვის ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ მშრალი თეთრი გარეცხილი ქვიშა (ცემენტისა და სხვა მინარევების გარეშე) ფრაქციის 0-2 მმ. მსხვილმარცვლოვანმა ქვიშამ შეიძლება გაიჭედოს და არათანაბრად შეავსოს ნაკერები, ხოლო მინარევების (მაგალითად, თიხის) არსებობამ შეიძლება გამოიწვიოს ლაქები მოსაპირკეთებელი ქვების ზედაპირზე.
  • ნაკერების შევსების შემდეგ ჭარბი ქვიშა ამოღებულია ზედაპირის ვიბრაციამდე, შემდეგ კი, საჭიროების შემთხვევაში, ივსება მიღებული ხარვეზები. დასაშვებია ნაკერების განმეორებით შევსება მათი ერთდროული წყლით მორწყვით, რაც ამარტივებს და აჩქარებს ამ პროცესს.
  • დაგებული ზედაპირი დამატებით უნდა დამუშავდეს ვიბრო სატკეპნის დახმარებით. ეს პროცესი ტარდება მშრალ და სუფთა ფილაზე, რომლის ფუნქციებია ფილის დამაგრება და დაცვა.
  • უბნის ვიბრო დატკეპნა ხდება ფენით (ფუძის ყოველ 15 სმ-ზე) თანაბრად კიდეებიდან ცენტრისკენ, სანამ არ მიიღწევა ზედაპირის დაგეგმილი დონე და ბეტონის ელემენტების სტაბილურობა. ამის შემდეგ შესაძლებელია ნაკერების ხელახლა შევსება.
  • ყველა მითითებული ტექნოლოგიური პროცესის დასრულების შემდეგ მოპირკეთებული უბნის ზედაპირი უნდა იყოს ბრტყელი (ამობურცვისა და ჩაღრმავების გარეშე), სტაბილური, ინტეგრალური, იგივე სიგანის ნაკერებით. ზედაპირი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს, მზად არის გამოსაყენებლად 24 საათის შემდეგ.

ვიბროდაწნეხილი ფილის არასწორი დაგების შედეგი შეიძლება იყოს მისი დაზიანება ან განადგურება, ამიტომ მნიშვნელოვანია გავითალისწინოთ ამ სფეროში დასაქმებული, კვალიფიციური დამგები ჯგუფების რეკომენდაციები. მადლობა მამუკა დეტალური საუბრისთვის, აქვე ვიხოლოთ მისი გუნდის მიერ მოპირკეთებული ობიექტების ფოტო გალერია !